ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×Note3ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 31|Ö÷Ìâ: 1220

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×Note3Íæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×Note3Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×Note2È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6529 M44 2010-12-13 7834412304515 280480871 ×òÌì 23:58
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2889100 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3839 binbinshe 2015-2-15 460565179394 wanghui132975 4 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] СÃ×note3 ˢдµÚÈý·½rec  ...23456..86 ×·¡îÃÎÏë 2017-9-26 102634341 kjzzh007 8 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3Ô­³§ÏßË¢ROM£¬¾Èשˢ»ú°ü+Ë¢»ú½Ì³Ì attach_img  ...23456..20 Àײ¼Ë¹ 2017-12-26 23813723 aÔ­Ò°a 2018-12-10 00:29
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
СÃ×Note3ÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 注册自动送68体验金,2018注册送彩金白菜网,存28送58彩金不限制ip 博聚网
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI10.0.2.0Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ òñÉß ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¾«ÐĶ¨ÖÆ µä²ØÊ¡µç attach_img  ...23456..17 ½ã½ãaa 2018-8-31 1959115 DSM-M 9 ·ÖÖÓÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI10 8.12.8¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³ ·ÉËÙÊ¡µç ºÚÓò òñÉß ¸ß¼¶ÉèÖà ×î¼Ñ¶¨ÖÆ°æ attach_img  ...2 ½ã½ãaa 2018-12-8 21287 DSM-M 12 ·ÖÖÓÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 Android P Pixel ÑÕÉ«ÒýÇæ AI¼Ó³Ö ROOT ºÚÓò WIFI²é¿´ ÎÂ¿Ø Ô²½Ç ±ùÏä attach_img New Kanganɳ 3 Ð¡Ê±Ç° 138 Kanganɳ 3 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3 PixelOreo ¹È¸èÓÅ»¯ ¹È¸èÏà»ú Google·þÎñ ´¿¾»ÊµÓà ȫÃæÆÁÊÖÊÆ ×ÔÓɾ«... attach_img New super12 7 Ð¡Ê±Ç° 146 yu18850256311 7 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI10 8.12.18²¨À¼¿ª·¢ Ö÷ÌâÃâ·Ñ|DPIÐÞ¸Ä|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|»úÐÍ×Ô¶¨Òå|Á÷³©ÎÞ¹ã¸æ New bbk520 ×òÌì 14:47 579 bbk520 7 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI10 ×îÐÂÎȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|»úÐÍ×Ô¶¨Òå|Ò»¼ü¹úÍâ°æ|Îȶ¨Á÷³© attach_img New bbk520 Ç°Ìì 17:06 6117 sishensanri3 7 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI10 8.12.14¹úÄÚ¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|»úÐÍÐÞ¸Ä|Ò»¼ü¹úÍâ... attach_img  ...2 New bbk520 5 ÌìÇ° 18231 bbk520 7 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI10 8.12.7¹úÄÚ¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ|Magisk|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÌØЧ¶¨Òå|»úÐÍÐÞ¸Ä|ÎÈ... attach_img  ...234 bbk520 2018-12-7 38337 bbk520 8 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|Pixel|°²×¿9.0|¹È¸è¼«ÖÂÓÅ»¯|Ë¿»¬Á÷³©|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|È«ÃæÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«... attach_img New zyyccb 11 Ð¡Ê±Ç° 156 sishensanri3 11 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] 20171231 СÃ×Note3 TWRP 3.2.1-0 By ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..124 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-12-31 148229019 fuxiangfei 19 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3 \PixelE\°²×¿8.1.0\¹È¸èÓÅ»¯\xposed\·ÖÆÁ\³©Íæ³Ô¼¦\CPUµ÷¿Ø\¼«ÏÞÊ¡µç\Ôö... attach_img  ...23456..10 zyyccb 2018-11-4 1131382 z1314007 ×òÌì 21:55
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|LineageOS16.0|°²×¿9.0|±©Ë¬Á÷³©|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÊÖÊÆ|»ð... attach_img New zyyccb 5 ÌìÇ° 9215 ÁõÁÒÌÎ ×òÌì 21:36
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUIV9.6.1.0¡¾Îȶ¨°æ¡¿ ÏÔÃëIOS|Å©ÀúXP|ÊÖÊƶ¯×÷µÈN¶à¹¦ÄÜ 0620¸ümandfx attach_img  ...23456..9 mandfx 2018-6-20 968164 singleforever ×òÌì 19:29
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]note3.¶íÂÞ˹V9.2.1.0.Îȶ¨°æ.¿ìÈçÉÁµç.ROOTȨÏÞ.¸ß¼¶µçÔ´.¶Å±ÈÒôЧ.³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...2345 ¾²Ïã 2018-4-1 561774 Jack_Cui ×òÌì 18:23
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 PixelOreo Magisk ´¿¾»ÊµÓà ÊÖÊÆ ×ÔÓɾ«¼ò ºÚÓò XP Ô²½Ç Google·þÎñ attach_img New Kanganɳ ×òÌì 17:39 283 whqdy ×òÌì 17:39
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×] СÃ×note3 miui7.12.26 Ö÷ÌâÆƽâ.xposed. ºÚÓò.ÇÀºì°ü.Ë«ÒôЧ. attach_img  ...2 ¾²Ïã 2017-12-26 161124 673659748 ×òÌì 10:55
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3.miui9.8.4.5 ²¨À¼°æ.Ãâ·ÑÖ÷Ìâ.¿ìÈçÉÁµç.¶Å±ÈÒôЧ.ÈËÁ³½âËø.Á÷³©ÔËÐÐ attach_img Ïû»ê87 2018-4-5 5406 673659748 ×òÌì 10:52
[Ë¢»ú°ü] Wakeup_minote3_8.12.6_8.1ÖÐ˹¿ª·¢°æ-Magisk-ÈËÁ³-¶¯»­Áбí-¶à¹¦ÄÜÉèÖÃ-ºÚÓò-Ê¡µç°æ attach_img 0756tang 2018-12-11 1183 ÀÊÖÜ´íÁËô ×òÌì 10:15
[ÇóÖú] nonte3ÔõôʹÓÃDual Boot Patcher New wjb5782333 ×òÌì 10:11 051 wjb5782333 ×òÌì 10:11
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|Linage|°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|Ô²½ÇÆÁÄ»|Prop±à¼­|²à±ßÀ¸|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«... attach_img New zyyccb ×òÌì 05:17 054 zyyccb ×òÌì 05:17
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI9 V9.1.4.0Îȶ¨ Ö÷ÌâÆƽâ Xposed ÈËÁ³½âËø DPI ¸ß¼¶ÉèÖà ·ÉËÙ ¾«Æ·±ØË¢ attach_img  ...23456..63 ½ã½ãaa 2017-12-23 74516315 a45431092 ×òÌì 03:59
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|¾­µäħȤ|°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¹éÊôµØ|и߼¶ÉèÖà attach_img  ...2 zyyccb 2018-12-9 14170 z1314007 Ç°Ìì 23:02
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 [ºÃÓÃ7.1] AEX ¶àÒôЧ ROOT ¶à²Ê״̬À¸ ×ÔÓÉɾ¼õ Xp ºÚÓò WIFI²é¿´µÈ attach_img  ...23 Kanganɳ 2018-9-25 311222 q892868012 Ç°Ìì 22:11
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI10²¨À¼ 8.10.10 ÖÇÄÜÒýÇæ-Ö÷ÌâXX-ºÚÓò-·ÉËÙÄÚºË-̧ÊÖ»½ÐÑ attach_img  ...234 ±ðÍýÏëÅÝÎÒ 2018-10-10 391273 Jack_Cui Ç°Ìì 20:45
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×Note3 MIUI10 8.12.17 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img New 1844855803 Ç°Ìì 20:40 090 1844855803 Ç°Ìì 20:40
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|Pixel|°²×¿9.0|¹È¸èÔ­ÉúÓÅ»¯|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|»ðÁ¦... attach_img  ...2 zyyccb 2018-12-8 17359 ÏþÑÏOne Ç°Ìì 20:13
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI9 V9.5.4.0Îȶ¨ Ö÷ÌâÆƽâ Xposed ÈËÁ³½âËø DPI ¸ß¼¶ÉèÖà ʡµç ¾«Æ·±ØË¢ attach_img  ...23456..37 ½ã½ãaa 2018-3-23 43712751 673659748 Ç°Ìì 17:20
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUIV9.2.2.0¡¾ÍƼö°æ¡¿¶¯»­ÏÔÃëIOSÅ©ÀúXP|ÊÖÊÆ°´¼ü¶¯×÷µÈ¹¦ÄÜ0406¸ümandfx attach_img  ...23456..11 mandfx 2018-4-6 1207189 ¶¾É Ç°Ìì 16:36
[Ë¢»ú°ü] СÃ×NOTE3 AEX 8.1 AI¼Ó³Ö ÇåÐÂÁ÷³© Ô²½ÇÆÁÄ» ¶¥¼¶ÒôЧ ROOT ÍøËÙÏÔʾ ÔöÇ¿ÉèÖà ... attach_img  ...23456..8 zyyccb 2018-9-21 916862 etwzdeydss Ç°Ìì 13:38
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|PixelE|°²×¿8.1|×î¼ò½à|×îÇåÐÂ|¹È¸èÏà»ú|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|»ð... attach_img  ...234 zyyccb 2018-11-24 42596 A±±Ô ǰÌì 11:52
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 Android O ¶à²ÊÔ²½Ç Prop±à¼­ »úÐÍÐÞ¸Ä XP ROOT »úÐ͵÷½Ú ÊÖÊÆ Á÷³©Ô­Éú attach_img New Kanganɳ 5 ÌìÇ° 7104 wjb5782333 Ç°Ìì 10:03
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3 MIUI9ÍêÃÀ°æ Çåзç¸ñ Ö÷ÌâÆƽâ ×îо«¼ò°ü Îȶ¨Á÷³©ºÃÓà ´óÔË´æ ¼±ËÙÊ¡µç attach_img  ...23456..7 ×Ë̬ؼcool 2018-1-20 823972 13885346009 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3¿ª·¢°æ MIUI10 8.12.16 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img New Super_LIN 3 ÌìÇ° 0100 Super_LIN 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¹â¡¿¿ª·¢°æ 8.11.8 - ºÚÓò|È¥¹ã¸æ|ÈýÖ¸¶¨Òå|ÍøËÙ|iOS|Ö÷Ìâ|Å©Àú|ÎïÀíÐéÄâ¼ü¶¨Òå attach_img  ...23456..7 zqlcch 2018-11-12 721949 Å¿ÔÚµØÉÏ¿´»Ò»ú 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ³¬Ïêϸ½ÌÄãСÃ×Note3°²×°XPosed¿ò¼ÜµÄ·½·¨£¨°²×¿7.1.1£© attach_img heatlevel  ...23456..36 ÆïÊ¿Íõ 2017-10-10 42419805 hxp666 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUI 9¡¿Ð¡Ã×Note3 MIUI9¿ª·¢°æ8.1.25 ÈËÁ³½âËø+Xposed¿ª¹Ø+ÆƽâÖ÷Ìâ+ºÚÓò attach_img agree  ...23456..14 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-28 1634447 z8081779 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUI 9¡¿Ð¡Ã×Note3 MIUI9¿ª·¢°æ8.1.16 ÈËÁ³½âËø+Xposed¿ª¹Ø+ÆƽâÖ÷Ìâ+ºÚÓò attach_img  ...23456 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-16 701482 z8081779 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUI 9¡¿Ð¡Ã×Note3 MIUI9Îȶ¨°æV9.1.4.0 ÈËÁ³½âËø+Xposed¿ª¹Ø+ÆƽâÖ÷Ìâ+ºÚÓò attach_img agree  ...23456..45 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-12-23 52911616 z8081779 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 Android O MOKEE T9²¦ºÅ ʱ¼ä¾ÓÖÐÏÔÃë »ðÁ¦È«¿ª ºÚÓò Á³Æ× XP ¹âËÙÒýÇæ Kanganɳ 2018-12-4 5183 Kanganɳ 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] MIUI10.399-Ö÷ÌâÆƽâ-DPIÇл»-¸ß¼¶¹¤¾ß.18.12.13 attach_img New cnxinbo 4 ÌìÇ° 098 cnxinbo 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]note3_V9.5.8.0.NEGCNFA.¶Å±ÈòñÉß.Ö÷ÌâÆƽâ.È«ËÙÏÂÔØ.ÎÞ¹ã¸æ.Ê¡µçÐøº½.Root attach_img  ...2 ¾²Ïã 2018-6-8 15798 dangjianshi 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 [MIUI10-8.12.15] ÏÂÀ­ÌìÆø|Ãë½ØÆÁ|AI¼ÓÔØ|Magisk|ͼ±êÒþ²Ø 1215¸ümandfx attach_img New mandfx 5 ÌìÇ° 8213 4466888 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note3 Android O Ô²½ÇÆÁÄ» Prop±à¼­ »úÐÍÐÞ¸Ä XP ROOT »úÐ͵÷½Ú È«ÃæÆÁÊÖÊÆ Á÷... attach_img New super12 5 ÌìÇ° 5132 ÎÒÈýµÜ 5 ÌìÇ°

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-19 21:16 , Processed in 0.950641 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网