ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×8SEÂÛ̳ ½ñÈÕ: 2|Ö÷Ìâ: 454

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×8SEÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×8SEÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×8SEÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6561 M44 2010-12-13 7873112930092 1724258693 4 Ð¡Ê±Ç°
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3911 binbinshe 2015-2-15 469295250724 2750655668 3 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] {Õ˺ÅËø}СÃ×8SE-10.2.1°æ±¾½âËø¿¨Ë¢°ü ¿ÉµÇ½Õ˺Š»Ö¸´³ö³§ attach_img ×·¡îÃÎÏë 3 ÌìÇ° 244 biubiubiuؼ 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] {Õ˺ÅËø}СÃ×8SE¹Ù·½10.2.11 °æ±¾9008½âËø°ü-Ç¿½âbl ½â³ýÉ豸Ëø attach_img ×·¡îÃÎÏë 3 ÌìÇ° 131 biubiubiuؼ 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Ã×8 SE ¾ÈשÏßË¢Éý¼¶miui10 ½µ¼¶Í¨Óý̳Ì+×ÊÔ´ attach_img  ...23456..9 ×·¡îÃÎÏë 2018-7-4 967241 zc199519 2019-3-23 19:51
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
СÃ×8SEÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 注册自动送68体验金,2018注册送彩金白菜网,存28送58彩金不限制ip 博聚网
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 10.3.1.0×îÐÂÎȶ¨°æ ¾«¼ò°æ Îȶ¨Ê¡µç ¼«ËÙÁ÷³© attach_img  ...2 New goodluck1688 4 ÌìÇ° 13119 goodluck1688 ×òÌì 22:50
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.11.1 ²¨À¼°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁÄ»... attach_img 1844855803 2018-11-1 6726 tianjicy ×òÌì 22:13
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10¿ª·¢°æ8.10.31 ºÚÓò òñÉß Magisk Ö÷ÌâÆƽ⠶๦ÄÜ DPIµ÷½Ú ¼±ËÙÁ÷³© attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-10-31 34838 tianjicy ×òÌì 21:12
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.11.12 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-12 4788 tianjicy ×òÌì 21:11
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 ×îÐÂ8.9.1 Ö÷ÌâÆƽâ òñÉßÒôЧ ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¾«ÐĶ¨ÖÆ µä²ØÊ¡µç attach_img  ...23456..26 ½ã½ãaa 2018-9-1 31110967 beidongbei ×òÌì 13:47
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 23 ²¨À¼¿ª·¢°æ ¾«¼ò|¼«ËÙ|Ê¡µç|Á÷³© attach_img New ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 ×òÌì 10:43 144 2750655668 ×òÌì 10:43
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE-MIUI10-¹úÄÚ¿ª·¢-¼«Ö´¿¾»-Magisk-¹Ù·½É̵ê-SVIP-¶àÖØÆƽâ-ÍƼöʹÓà attach_img  ...234 °ËÒ»°Ë 2019-5-2 44391 ly864700344 ×òÌì 00:40
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 9.5.22¼«¼ò°æ Ö÷ÌâPJ|Magisk|IOSÌØЧ|ÏÂÔؼÓËÙ|ÏÂÀ­ÌìÆø|Ê¡µçÁ÷³© attach_img New bbk520 Ç°Ìì 19:06 345 ĵµ¤ Ç°Ìì 19:06
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE|MIUI10|9.05.20|GPUµ÷½Ú|DCµ÷¹â|ÐÔÄÜÉèÖÃ|¹ý¶É¶¯»­| attach_img New 163520520 3 ÌìÇ° 474 СÎÄS3 3 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] СÃ×8se ÄǸö´óÉñµÄ°üºÃÓà ÐÂÈËÌû New liuyawu1993 3 ÌìÇ° 046 liuyawu1993 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 9.5.21 ²¨À¼°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img New MIX_MIUI 3 ÌìÇ° 463 ĵµ¤ 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.9.24/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img  ...23456 °ËÒ»°Ë 2018-9-24 703983 mangoniu77 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×] MI.8SE miui 10 ¿ª·¢°æ.Ö÷ÌâÆƽâ.xposed¿ò¼Ü.¹Ù·½É̵ê.root attach_img  ...2345 ¾²Ïã 2018-9-24 493095 mangoniu77 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE °²×¿P MIUI10 8.12.13¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ ÍêÃÀÏà»ú ìŲʼ«¼ò µä²ØÊ¡µç ¸ßÌåÑéROM attach_img  ...23456..10 ½ã½ãaa 2018-12-16 1122141 mangoniu77 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 ×îÐÂ8.8.20 Ö÷ÌâÆƽâ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¾«Æ·¶¨ÖÆ ÍêÃÀ Ê¡µç°æ attach_img  ...23456..22 ½ã½ãaa 2018-8-20 25810524 ñ·Í¼ 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 9.5.19 Xposed Ë«Öع¦ÄÜ ¹ý¶È¶¯»­ »úÐ͸ü¸Ä ʱÖÓ·ç¸ñ DPI ÉÁ¹âµÈ attach_img  ...2 New Wans 4 ÌìÇ° 18111 910476362 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 10.3.1.0×îÐÂÎȶ¨°æ ¾«¼ò°æ Îȶ¨Ê¡µç ¼«ËÙÁ÷³© attach_img  ...2 goodluck1688 2019-5-14 23213 goodluck1688 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 19 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ ¾«¼ò|¼«ËÙ|Ê¡µç|Á÷³© attach_img New ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 5 ÌìÇ° 461 ĵµ¤ 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 ¿ª·¢°æ 9.5.18 ÉÁ¹â֪ͨ Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» dpiµ÷½Ú ¶à¹¦ÄÜ attach_img New Super-lin 6 ÌìÇ° 9105 825263455 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 9.5.17¹ú¿ª°æ Ö÷ÌâPJ|Magisk|IOSÌØЧ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÏÂÀ­ÌìÆø|Ê¡µçÁ÷³© attach_img New bbk520 7 ÌìÇ° 3121 ÄûÃʲèa 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 9.5.18 ¿ª·¢°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img  ...2 New MIX_MIUI 6 ÌìÇ° 12163 2750655668 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 4345´òËã bbk520 2019-5-10 172 lrb1998 6 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] ÎÒ¾ÍÏëÎÊÎÊ£¬ÏÖÔÚÕâ¸öÂÛ̳»¹ÓÐË­µÄROMÊDz»ÊÕ·ÑµÄ ÌìÈôÓÐÇé¿àÏà˼ 2019-4-26 6254 lrb1998 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.11.23 °²×¿9.0 ÈËÁ³ magsik Ö÷ÌâÆƽ⠷ÖÆÁ ³©ÍæÓÎÏ· ÐÔÄÜÇ¿º· ÃÀ»¯ attach_img  ...23456..17 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-11-23 2003696 wÍõºÆ 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 9.4.27¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽ⠶àÏîÐÞ¸´ Ãë½Øͼ Magisk18.2 ѸÀ×VIP ìŲÊÊ¡µç attach_img  ...234 ½ã½ãaa 2019-4-27 41373 liuyawu1993 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.12.17 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img  ...2 1844855803 2018-12-17 14538 lrb1998 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 16 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ ¾«¼ò|¼«ËÙ|Ê¡µç|Á÷³© attach_img ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2019-5-16 2105 ĵµ¤ 2019-5-16 09:54
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 9.5.16 Îȶ¨°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img MIX_MIUI 2019-5-16 6139 a×ß×ß 2019-5-16 06:21
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 9.5.15¹ú¿ª¼«¼ò°æ Ö÷ÌâPJ|Magisk|IOSÌØЧ|¸ß¼¶µçÔ´|ÏÂÀ­ÌìÆø|Ê¡µçÁ÷³© attach_img bbk520 2019-5-15 286 ĵµ¤ 2019-5-15 19:39
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 9.5.12 ²¨À¼°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img MIX_MIUI 2019-5-12 10145 lrb1998 2019-5-14 16:31
[ÆÀ²â] XDA 8seÔ­Éú°ü attach_img luobikang 2019-4-8 4402 luobikang 2019-5-14 15:59
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 9.5.10¹ú¿ª°æ ´¿¾»ÎÞÍƹã|Ö÷ÌâÆƽä|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÏÂÀ­ÌìÆø|ÊÊÁ¿¾«¼ò|ÍêÃÀÁ÷³© attach_img  ...2 bbk520 2019-5-13 15122 ÄîÏÄÄÏ 2019-5-13 15:16
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE|MIUI10|9.05.12|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|ÆÁÄ»ÖúÊÖ|Ðü¸¡ÖúÊÖ|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2 zyyccb 2019-5-12 17178 mangoniu77 2019-5-13 10:36
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 9 ²¨À¼¿ª·¢°æ ¾«¼ò|¼«ËÙ|Ê¡µç|Á÷³© attach_img ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2019-5-9 5170 £ªøLÖ®é䣪 2019-5-12 12:18
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 ¿ª·¢°æ 9.5.11 ͨ»°ÉèÖà Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» dpiµ÷½Ú ¶à¹¦ÄÜ attach_img Super-lin 2019-5-12 7114 ̩ɽËÉ 2019-5-12 11:09
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8E|ħȤ-8.1|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|CPU»ðÁ¦È«¿ª|¹éÊôµØ|¸ß... attach_img  ...23456..7 zyyccb 2018-11-18 732593 r17000765 2019-5-11 16:17
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 9.5.11 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img MIX_MIUI 2019-5-11 5105 СÎÄS3 2019-5-11 08:55
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE °²×¿P MIUI10 8.11.12¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³Ê¶±ð ¶àÏîÓÅ»¯ ìŲʼ«¼ò µä²Ø¸ßÆ·ÖÊ attach_img  ...23456..12 ½ã½ãaa 2018-11-12 1392945 zhiyang5733 2019-5-10 19:42
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 9.5.10¹ú¿ª°æ Ö÷ÌâPJ|Magisk|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|²¹¶¡ºÚÓò|ÏÂÀ­ÌìÆø|ÊÊÁ¿¾«¼ò attach_img bbk520 2019-5-10 3106 lrb1998 2019-5-10 18:55
[Ë¢»ú°ü] 4345 bbk520 2019-5-10 034 bbk520 2019-5-10 14:48
[Ë¢»ú°ü] 4345 bbk520 2019-5-10 033 bbk520 2019-5-10 14:45
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 9.5.7 ²¨À¼°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img MIX_MIUI 2019-5-7 6173 aa81414880 2019-5-7 14:44

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-5-24 04:47 , Processed in 0.885581 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网