ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

OPPOÊÖ»úÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 3904

°æÖ÷: wuxianlin
   Òƶ¯ÊåÊåOPPOÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍøÓÑÌṩOPPOÊÖ»ú¹Ù·½ROMË¢»ú,OPPOÊÖ»úÉý¼¶¹Ì¼þ,OPPOÊÖ»úÒ»¼üROOT½Ì³Ì,OPPOÊÖ»úÈí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,OPPOÊÖ»úUSBÇý¶¯,OPPOÊÖ»ú²úÆ·²ÎÊý,OPPOÊÖ»úÆÀ²â,OPPOÊÖ»úÏúÊÛ¼Û¸ñ,ÊÇÄú¹ºÂòOPPOÊÖ»úʱ×îÓмÛÖµµÄÒÀ¾Ý¡£
OPPOÊÖ»úÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°OPPOÊÖ»ú×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6562 M44 2010-12-13 7873512937374 boryear Ç°Ìì 08:29
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] OPPO MTK»úÐÍrecoveryË¢Èë·½·¨ attach_img  ...23456..59 wuxianlin 2013-6-4 70251203 a125645807 2019-4-23 15:18
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌù] OPPOÖÇÄÜ»úµ¼º½  ...2 wuxianlin 2013-6-3 129769 jy02563961 2016-5-18 10:12
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
OPPOÊÖ»úÂÛ̳-OPPOÊÖ»ú¹ÙÍøË¢»ú°üROOT½Ì³Ì - 注册自动送68体验金,2018注册送彩金白菜网,存28送58彩金不限制ip 博聚网
[Ë¢»ú°ü] OPPO R1C£¨R8207£©Éî¶È¾«¼ò Îȶ¨Á÷³© ¼òÔ¼·ç¸ñ UIÔöÇ¿ È«ÐÂÌåÑé Ê¡µç°æ attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-1-17 231029 ÐÐÕßÎÞÑÄ 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] OPPO R1C (R8207/Òƶ¯4G) ¼«Ö¾«¼ò ÇåÐÂΨÃÀ ¸ßЧÎȶ¨ Á÷³©ÊµÓà ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-1-30 211731 ÐÐÕßÎÞÑÄ 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] OPPO A53|Òƶ¯4G ×îйٷ½¼«¼ò Çåзç¸ñ Îȶ¨Ê¡µç°æ ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-8-3 12829 sacjcch 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] OPPO A53|Òƶ¯4G ¼«Ö¾«¼ò Ë¿ÖÊ˳»¬ Îȶ¨Ê¡µç ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-4-5 161051 sacjcch 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] OPPO A53 (Òƶ¯4G) ¼«ÖÂÁ÷³© RootȨÏÞ ¼òԼʵÓà ʡµçÓÅ»¯ ·Ç·²ÌåÑé attach_img  ...2 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-6-13 13785 sacjcch 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÇëÎÊË­ÓÐoppor7sµÚÈý·½Ë¢»ú°ü Òѻظ´ zhangjiajunhao 2016-12-2 2669 1970927588 2019-5-19 20:50
[ÇóÖú] ¸½¼ÓÉèÖà ÏãÈðÔÆ 2019-5-19 039 ÏãÈðÔÆ 2019-5-19 19:43
[Ë¢»ú°ü] OPPO A53M (È«Íøͨ) ¾«¼òÓÅ»¯ ÔËÐÐÁ÷³© Îȶ¨Ê¡µç ÍêÃÀ¶¨ÖÆ ³Ö¾Ã´ý»ú ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-1-16 334103 ÂíÄ꼪Ïé521 2019-5-18 20:21
[Ë¢»ú°ü] OPPO A53 (Òƶ¯4G) ¹Ù·½¼«¼òÓÅ»¯ ÇåÎúÁ÷³© ÍêÃÀ¶¨ÖÆ ³Ö¾Ã´ý»ú È«ÐÂÌåÑé Îȶ¨Ê¡µç°æ attach_img  ...2345 call_meؼСؼҶ 2018-1-16 583004 sz20040717 2019-5-17 07:45
[¼¯ºÏÌù] OPPO A31Ë¢»ú°ü ÏßË¢¾Èש°ü»úÉíÄÚ´æΪ8GºÍ16G°æ±¾Á½¸ö°æ±¾¿ÉÓÃµÄ attach_img heatlevel  ...23456..11 lihengguolhg 2016-1-9 12614967 Áõr´úµçÄÔ 2019-5-13 13:48
[ÇóÖú] OPPOR9tÍü¼ÇËøÆÁÃÜÂëÁË£¬¿ÉÒÔË¢»ú²» tia216 2019-5-12 055 tia216 2019-5-12 14:34
[Ë¢»ú°ü] OPPO R1S (R8007/Òƶ¯4G) ×îйٷ½¼«¼ò Çåзç¸ñ Îȶ¨Ê¡µç°æ ÍêÃÀÌåÑé attach_img call_meؼСؼҶ 2018-7-31 8625 ruanrong 2019-5-6 19:40
[ÇóÖú] OPPOr9skÄÜrootÃÅ 18929559508 2019-5-5 0173 18929559508 2019-5-5 22:32
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1107 ¹Ù·½¼«¼òÓÅ»¯ ¼«ÖÂÌåÑé ³¬¼¶Á÷³© ³¤ÆÚʹÓÃÓÅÑ¡ attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-1-28 341185 q373375110 2019-5-3 14:39
[Ë¢»ú°ü] OPPO A53M (È«Íøͨ) ¼«Ö¾«¼ò ÇåÐÂΨÃÀ RootȨÏÞ Á÷³©ÊµÓà ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...2 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-6-13 14866 dashengnan 2019-5-2 11:39
[ÇóÖú] OPPOr15x¿ÉÒÔroot²» qinqingbo 2019-4-28 0150 qinqingbo 2019-4-28 16:17
[Ë¢»ú°ü] OPPO R7smÏßË¢¾Èש°ü¾«¼ò°ü attach_img  ...2345 °ØÁÖÓ¡Ïó¹¤×÷ÊÒ 2016-4-9 533128 ÁõººÖ¾ 2019-4-23 22:27
[Ë¢»ú°ü] OPPO R7sm ¹Ù·½¼«¼ò ¶àÖØÓÅ»¯ SuperSUÊÚȨ ÇåÎúÁ÷³© ³Ö¾Ã´ý»ú ÍƼöË¢»ú attach_img  ...23456..8 call_meؼСؼҶ 2018-1-22 947171 ÁõººÖ¾ 2019-4-23 22:20
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1107 MIUI9¿ª·¢°æ ¼«¼òÓÅ»¯ Ö÷ÌâÆƽâ ×Ô¶¨ÒåÉèÖà ¶Å±ÈÒôЧ ¼±ËÙÎȶ¨ Á÷³©Ë³»¬ attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-5-27 241519 ÀºÇò°®°¤´ò 2019-4-22 14:09
[½Ì³Ì] OPPO R809T µÚÈý·½recovery£¡ attach_img heatlevel  ...23456..31 wuxianlin 2013-6-3 36534369 dd666 2019-4-21 14:34
[ÇóÖú] OPPOr11splus£¬ÔÚÍæÓÎÏ·µÄʱºò£¬Í»È»¿¨×¡¹ý¶Îʱ¼äºóºÚÆÁ£¬ÔÙ¿ª»ú¾ÍÒ»Ö±¿¨ÔÚOPPO¿ª»ú½çÃæÉÏÁË£¬ÕâÔõô°ì(¡Ño¡Ñ)£¡ ÕÆÒÀÇï 2019-4-19 0104 ÕÆÒÀÇï 2019-4-19 15:34
[ÇóÖú] Oppo A73Ë¢»úÇý¶¯×°²»ÉÏ digicom 2019-4-13 0265 digicom 2019-4-13 04:38
[ÇóÖú] preloader×°²»ÉÏ digicom 2019-4-13 0112 digicom 2019-4-13 04:38
[¼¯ºÏÌù] Ãâ·Ñ·ÖÏíOPPOȫϵÁоÈשÏßË¢°ü£¡Ç¿Ë¢°ü£¡ÐͺŸոոüÐÂÍê±Ï£¡ ÐÂÈËÌû  ...23456 ÇñÉÙÃô 2015-4-12 6324380 041423a 2019-4-11 11:17
[Ë¢»ú°ü] OPPO A1ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-2 2334 YZC112019 2019-4-10 16:27
[ÇóÖú] oppor11spÄÜrootÂð 13776652099 2019-4-7 0306 13776652099 2019-4-7 22:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÊåÊåÊ×·¢¡¿oppo n1£¨T/W£© miui 4.4ÌåÑé°æ attach_img  ...23456..8 ghbhaha 2014-7-22 8420301 liuchangqian 2019-4-6 22:59
[Ë¢»ú°ü] OPPO R831S µÚÈý·½recovery¼°°Ù¶ÈÔÆROM67 ÌṩÏÂÔØ attach_img heatlevel  ...23456..47 ÔÆÐù¿¡½Ü 2015-3-30 56138384 947576744 2019-4-6 18:46
[Ë¢»ú°ü] OPPO A31(Òƶ¯4G) ¹Ù·½×îР¾«¼òÓÅ»¯ ÍêÃÀRoot Îȶ¨Ê¡µç Ë¢»ú±Ø±¸ attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-10-25 5800 Ë®¾§Æ¤¶³ 2019-4-5 20:06
[Ë¢»ú°ü] OPPO R8205£¨R1C µçÐŰ棩 ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¾«¼ò ³¬Ç¿ÃÀ»¯ ¶àÏîÓÅ»¯ È«ÐÂÌåÑé˳»¬°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 0370 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 17:55
[Ë¢»ú°ü] OPPO R8205£¨R1C µçÐŰ棩¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 1310 W1014269984 2019-4-4 17:52
[Ë¢»ú°ü] OPPO R8207 ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¾«¼ò ³¬Ç¿ÃÀ»¯ ¶àÏîÓÅ»¯ È«ÐÂÌåÑé˳»¬°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 4351 ÐÐÕßÎÞÑÄ 2019-4-4 17:45
[Ë¢»ú°ü] oppo R8207£¨R1C Òƶ¯4G°æ)¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöʹÓà attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 0142 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 17:37
[Ë¢»ú°ü] OPPO 3007 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µçÁ÷³©°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 0132 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 17:33
[Ë¢»ú°ü] OPPO 3005 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µçÁ÷³©°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 0240 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-4 17:30
[Ë¢»ú°ü] OPPO A31 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µçÁ÷³©°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 1229 DISK_ROM 2019-4-3 13:22
[Ë¢»ú°ü] OPPO A31U ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0363 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:19
[Ë¢»ú°ü] OPPO A31C ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0202 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:16
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1107 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0165 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:09
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1105 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0266 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:04
[Ë¢»ú°ü] OPPO 1100 ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ¶Å±È¶¥¼¶ÒôЧ ÍƼöË¢»ú attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 0272 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-3 13:01
[Ë¢»ú°ü] OPPO R831S ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µç°æ ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 0110 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 13:38
[Ë¢»ú°ü] OPPO R830S ¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀROOT ¼òԼΨÃÀ ¶àÏîÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöË¢»ú Îȶ¨Ê¡µç°æ ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 0123 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-4-2 13:32

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-5-27 04:09 , Processed in 0.728005 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网