ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊånubia Z17/Z17 miniÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩnubia Z17/Z17 miniÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬nubia Z17/Z17 miniÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  nubia Z17/Z17 miniÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6562 M44 2010-12-13 7873512936411 boryear ×òÌì 08:29
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇz17 mini_NX569JºÚש9008¾ÈשÏßË¢¹Ì¼þ+½â³ýÕ˺ÅËø attach_img ×·¡îÃÎÏë 2019-5-18 295 Lisanlei Ç°Ìì 17:53
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇz17-NX563JºÚש9008¾ÈשÏßË¢¹Ì¼þ+½â³ýÕ˺ÅËø attach_img ×·¡îÃÎÏë 2019-5-16 3138 jinhan567 2019-5-16 22:34
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 2017/05/03 Ŭ±ÈÑÇ Z17 mini (NX569H/NX569J) TWRP ROOT By ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img  ...23456..34 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-4-15 40434523 wattsong 2018-12-18 10:33
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
nubia Z17/Z17 miniÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 注册自动送68体验金,2018注册送彩金白菜网,存28送58彩金不限制ip 博聚网
[Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇz17_nx563j|°²×¿9.0|¾«Á¶´¿´â|Îȶ¨Á÷³©|Ê¡µçÎÞ¹ã¸æ attach_img  ...23456..10 goodluck1688 2019-3-30 1191875 goodluck1688 1 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17mini Nubia6.0µä²Ø°æ Éî¶ÈÓÅ»¯ ¶À¼ÒºÚÓò ROOT Ê¡µç½ø³Ì XP ·ÉËÙ ÌرðÍƼö attach_img  ...23456 ½ã½ãaa 2019-1-11 631228 benfang520 9 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|ħȤ81.0|°²×¿8.1|VIPÍâ·Å°æ|¹éÊôµØ|DDKÉèÖÃ|СÃ×ÊÖÊÆ|¼«Á¦ÍƼö attach_img zyyccb 2019-5-11 3122 lccli ×òÌì 21:56
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|Linage|°²×¿8.1|½ÚÈÕ¶¨ÖÆ|¼«ÖÂÁ÷³©|V4ÒôЧ|²à±ßÀ¸|È«ÃæÊÖÊÆ|XP¿ò¼Ü|¸ß¼¶... attach_img  ...234 zyyccb 2018-12-29 39675 boyuxx ×òÌì 09:04
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|LineageOS15|°²×¿8.1|¿ª»úÖÐÎÄ|ÇåÐÂÁ÷³©|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|CPUµ÷½Ú|GPUµ÷½Ú|¾«ÐĶ¨ÖÆ°æ attach_img  ...23 zyyccb 2019-3-17 28462 boyuxx ×òÌì 09:03
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini Mokee(7.1)ΨÃÀ¶¨ÖÆ Ô²½ÇÆÁÄ» CPUÊ¡µç ¶¥¼¶ÒôЧ ¹éÊôµØ Xposed WI... attach_img  ...23456..7 zyyccb 2018-9-23 782139 Ïë²»³öÀ´Ã»ÓÐ ×òÌì 06:23
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|Mokee-9.0|¶à²ÊÔ­Éú|V4ÒôЧ|ÖÇÄܵ÷Ƶ|ÍõÕß³©Íæ|Äں˵÷½Ì|Magisk|οØ×Ô... attach_img  ...2 New zyyccb 5 ÌìÇ° 17170 ÕæµÄûÓÐÁË 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini|Mokee-9.0|¶à²ÊÔ­Éú|V4ÒôЧ|ÖÇÄܵ÷Ƶ|ÍõÕß³©Íæ|Äں˵÷½Ì|Magisk|ÎÂ... attach_img New zyyccb 5 ÌìÇ° 090 zyyccb 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 Mokee-9.0 ¶à²ÊÔ­Éú ºÚÓò ÖÇÄܵ÷Ƶ ÍõÕß³©Íæ Äں˵÷½Ì Magisk οص÷½Ú attach_img New Kanganɳ 5 ÌìÇ° 272 lccli 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17s Mokee-9.0 ¶à²ÊÔ­Éú ºÚÓò ÖÇÄܵ÷Ƶ ÍõÕß³©Íæ Äں˵÷½Ì Magisk οص÷½Ú attach_img New Kanganɳ 5 ÌìÇ° 041 Kanganɳ 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] z17 £¨nx563j£©»ù´ø¶ªÊ§ »Ö¸´»ù´ønvÎļþ attach_img  ...2 ×·¡îÃÎÏë 2018-7-21 192203 sd8008010 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 Mokee-7.1 Íæ»úXP ËøÆÁÅ©Àú »Ø¹é´¿¾» È«ÐÂÉè¼Æ ÍõÕ߸ßÄÜ ROOT ·ÉËÙÒýÇæ attach_img New Kanganɳ 6 ÌìÇ° 355 boyuxx 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17mini Mokee-7.1 Íæ»úXP ËøÆÁÅ©Àú »Ø¹é´¿¾» È«ÐÂÉè¼Æ ÍõÕ߸ßÄÜ ROOT ·ÉËÙÒýÇæ attach_img New Kanganɳ 6 ÌìÇ° 165 Kanganɳ 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17s Mokee-7.1 Íæ»úXP ËøÆÁÅ©Àú »Ø¹é´¿¾» È«ÐÂÉè¼Æ ÍõÕ߸ßÄÜ ROOT ·ÉËÙÒýÇæ attach_img New Kanganɳ 6 ÌìÇ° 145 Kanganɳ 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini|LineageOS15|°²×¿8.1|¿ª»úÖÐÎÄ|ÇåÐÂÁ÷³©|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|CPUµ÷½Ú|GPU... attach_img  ...2345 zyyccb 2019-3-17 49525 vabdyhu 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini|RROS-V7.0.2|°²×¿9.0|¾«ÐĶ¨ÖÆ|Ïà¶Ô´¿¾»°æ|¹éÊôµØ|T9²¦ºÅ|ºÚÓòÊ¡µç|... attach_img  ...23 zyyccb 2019-4-28 27364 vabdyhu 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|RROS|°²×¿8.1|9.05.17|VIPÍâ·Å°æ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|DDKÉèÖà New zyyccb 6 ÌìÇ° 057 zyyccb 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17mini Lin-P ¶à²ÊÔ­Éú ºÚÓò »¶¿ì³Ô¼¦ ×ð¹óÌØȨ Äں˵÷½Ì Magisk οص÷½Ú attach_img New Kanganɳ 7 ÌìÇ° 160 vabdyhu 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|PixelExperience|°²×¿9.0|¹È¸èÏà»ú|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|¸ß... attach_img  ...2 zyyccb 2019-5-15 12174 8893733 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 ħȤ8.1 Îȶ¨Ô´Âë Á÷³©Ê¡µç CPUµ÷½Ú ʱ¼ä¾ÓÖÐ ÔöÇ¿ÉèÖà ΨÃÀºÃÓà ÍƼöʹÓà attach_img  ...2345 super12 2018-10-16 582068 zhengyanlt 2019-5-18 03:27
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|... attach_img zyyccb 2019-5-17 7110 ¡û¨T¨p¡Þ›mšù ”~ 2019-5-17 21:58
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»Î... attach_img zyyccb 2019-5-17 192 ¡û¨T¨p¡Þ›mšù ”~ 2019-5-17 21:54
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17mini Lin-7.1 Íæ»úXP »ðÁ¦È«¿ª »Ø¹é´¿¾» È«ÐÂÉè¼Æ ÍõÕ߸ßÄÜ ROOT ·ÉËÙÒýÇæ attach_img Kanganɳ 2019-5-17 162 yudidi 2019-5-17 12:54
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|¾­µäRROS|°²×¿8.1|19.04.20|¶à×Ô¶¨Òå|È«ÆÁÊÖÊÆ|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|... attach_img  ...2 super12 2019-4-21 19226 Ũ¶ÈÚÀ 2019-5-16 22:36
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|LinageOS15.1|°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«¿ª|Xposed¿ò¼Ü... attach_img  ...23 zyyccb 2018-11-26 32758 xdrs456 2019-5-16 16:07
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 Mini|LineageOS16|°²×¿9.0|±©Ë¬Á÷³©|»îÁ¦È«¿ª|ÍõÕ߸ßÖ¡|S8ÅÜÂíµÆ|¸ß¼¶Éè... attach_img  ...23 super12 2019-1-10 333066 hongnoh 2019-5-16 12:57
[Ë¢»ú°ü] ¸ø´ó¼ÒÀ´Ò»¸öŬ±ÈÑÇZ17Ë¢miui9µÄ°ü£¬Îȶ¨Ä§¸Ä¡£¸öÈËʹÓÃÍêÃÀ£¬ ÐÂÈËÌû attach_img agree  ...23456..103 lfds2222 2018-4-16 123329881 lzb157688 2019-5-13 11:10
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|È«ÐÂMOOKE|°²×¿8.1|×îÃÀÔ­Éú|´¿¾»Ê¡µç|V4È«¾ÖÒôЧ|»¶¿ì³Ô¼¦|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|... attach_img  ...234 zyyccb 2019-1-13 441129 wzzwexiao 2019-5-11 13:40
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|¹È¸èPixel|°²×¿9.0|19.05.06|¹È¸èÓÅ»¯|¶¥¼¶Á÷³©|ÓÎÏ·¸ßÖ¡|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¶¦Á¦... attach_img  ...23 zyyccb 2019-5-8 29278 a45664 2019-5-8 14:37
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|ħȤ½ÚÈÕ°æ|¾«ÐĶ¨ÖÆ|Ïà¶Ô´¿¾»|¹éÊôµØ|T9²¦ºÅ|ºÚÓòÊ¡µç|¸ß¼¶ÉèÖÃ|СÃ×ÊÖ... attach_img zyyccb 2019-5-3 8184 fang78945 2019-5-3 22:34
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17s Mokee-N ÍêÃÀÔ­Éú ¶Å±ÈòñÉß PE·ç¸ñ ³¬³¤´ý»ú ÓÎϷרÓà ¸öÈ˶¨ÖÆ Xposed Kanganɳ 2019-4-18 291 hm1295353129 2019-4-28 21:20
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S/MOKEE-9.0/Ê¡µçÔ­Éú/ÍêÃÀÒôЧ/ÈýÖ¸½Øͼ/ÍõÕß³©Íæ/Äں˵÷½Ì/Magisk/¸ß¼¶... attach_img super12 2019-4-21 6161 hm1295353129 2019-4-28 21:12
[ÇóÖú] Ŭ±ÈÑÇz17ºÍСÃ×6ÄǸöÍæÓÎÏ·Êָкà dba1883 2019-4-26 091 dba1883 2019-4-26 11:40
[ÇóÖú] Ë¢´íromºÚש¿ÉÒԸ㶨²» lkhak47 2019-4-24 097 lkhak47 2019-4-24 02:08
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17mini Mokee-N ÍêÃÀÔ­Éú ¶Å±ÈòñÉß PE·ç¸ñ ³¬³¤´ý»ú ÓÎϷרÓà ¸öÈ˶¨ÖÆ Xposed attach_img  ...2 Kanganɳ 2019-4-18 12231 palafu 2019-4-23 22:12
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17/MOKEE-9.0/Ê¡µçÔ­Éú/ÍêÃÀÒôЧ/ÈýÖ¸½Øͼ/ÍõÕß³©Íæ/Äں˵÷½Ì/Magisk/¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2 super12 2019-4-21 20327 DYF1990 2019-4-21 23:58
[Ë¢»ú°ü] Nubia-Z17Mini lineage-8.1 ×Ô¶¨ÒåDPI Prop±à¼­ ÖÇÄܵ÷Ƶ ×îºÃÔ­Éú ´¿¾»ÊµÓà ROOT attach_img super12 2019-4-15 8162 ZeroSherd 2019-4-21 16:23
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17s MOKEE-9.0 Ê¡µçÔ­Éú ÍêÃÀÒôЧ ºÚÓò ÈýÖ¸½Øͼ ÍõÕß³©Íæ Äں˵÷½Ì Magisk attach_img Kanganɳ 2019-4-21 299 hm1295353129 2019-4-21 10:22
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 MOKEE-9.0 Ê¡µçÔ­Éú ÍêÃÀÒôЧ ºÚÓò ÈýÖ¸½Øͼ ÍõÕß³©Íæ Äں˵÷½Ì Magisk attach_img Kanganɳ 2019-4-21 8184 Ũ¶ÈÚÀ 2019-4-21 09:14
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|¹È¸èPixel|°²×¿9.0|¶¥¼¶ÓÅ»¯|³¬ÇåÏà»ú|Çåм«¼ò|Á¼ÐÄÖ®×÷|×ÔÓÃÍƼö|¸ß¼¶... attach_img  ...2 zyyccb 2019-4-14 22410 jjkkkkk 2019-4-21 07:27
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|Mokee-O|¾«ÐĶ¨ÖÆ|¹éÊôµØ|Å©ÀúÏÔʾ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|³¤ÆÚʹÓà attach_img super12 2019-4-18 0153 super12 2019-4-18 23:02
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|Mokee-O|¾«ÐĶ¨ÖÆ|¹éÊôµØ|Å©ÀúÏÔʾ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|³¤ÆÚʹÓà attach_img super12 2019-4-18 8158 lccli 2019-4-18 23:01

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-5-26 15:35 , Processed in 0.930359 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网