ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×Note2ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 5|Ö÷Ìâ: 4382

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×Note2Íæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×Note2Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×Note2È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  Ð¡Ã×Note2Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º464158794            ¢ÚȺ£º            
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6561 M44 2010-12-13 7873112930092 1724258693 4 Ð¡Ê±Ç°
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3911 binbinshe 2015-2-15 469295250724 2750655668 3 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 miui8 ×îÐÂÎȶ¨°æ ÏßË¢¾ÈשFastbootÍêÕû°ü attach_img  ...23456..16 ÏßË¢¾Èש´ïÈË 2017-4-27 18912908 kissyou 2019-4-22 16:01
±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈëСÃ×Note2¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 538673250 Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´«£¡ attach_img muscle 2016-10-22 31866 °µÒ¹©Y 2018-6-13 03:54
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] СÃ×Note2Îȶ¨°æ¡¢¿ª·¢°æË¢Èërecovery¡¢ÍêÈ«ROOT¡¢°²×° xposed¿ò¼Ü½Ì³Ì attach_img  ...2 ¹ÛÄî 2017-3-18 2124744 hzx110 2018-6-12 21:54
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
СÃ×Note2ÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 注册自动送68体验金,2018注册送彩金白菜网,存28送58彩金不限制ip 博聚网
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10¿ª·¢°æ ¾«¼ò Ö÷ÌâÃâ·Ñ ÈËÃæ òñÉߺÚÓò ¸öÐÔ»¯ÉèÖà supersuȨÏÞ ¿ì... attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-12-31 18440 kissìáGO ×òÌì 14:02
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 23 ²¨À¼¿ª·¢°æ ¾«¼ò|¼«ËÙ|Ê¡µç|Á÷³© attach_img New ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 ×òÌì 12:53 028 ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 ×òÌì 12:53
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|LinOs9.0|¶¥¼¶Ô­Éú|´¿¾»Á÷³©|»ðÁ¦È«¿ª|ÍõÕ߸ßÖ¡|»¶ÀÖ³Ô¼¦|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...2 zyyccb 2019-3-18 20294 kissìáGO ×òÌì 02:05
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|RROS|°²×¿9.0|³¬Ç¿¶¨Òå|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img New super12 Ç°Ìì 17:16 251 goodksd Ç°Ìì 17:17
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10¿ª·¢°æ ¾«¼òROOT ²à±ßÀ¸ LÉèÖà Ö÷ÌâÃâ·Ñ DPIµ÷½Ú ѸÀ× òñÉߺÚÓò ¼«ËÙ attach_img New call_meؼСؼҶ Ç°Ìì 15:49 142 ÓÆÔÕÓÆÔÕ007 Ç°Ìì 15:50
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 9.5.22¼«¼ò°æ Ö÷ÌâPJ|Magisk|IOSÌØЧ|ÏÂÔؼÓËÙ|ÏÂÀ­ÌìÆø|Ê¡µçÁ÷³© attach_img New bbk520 Ç°Ìì 13:45 042 bbk520 Ç°Ìì 13:45
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|Mokee-9.0|¶à²ÊÔ­Éú|V4ÒôЧ|ÖÇÄܵ÷Ƶ|ÍõÕß³©Íæ|Äں˵÷½Ì|Magisk|οØ×Ô... attach_img New zyyccb Ç°Ìì 12:15 147 kissìáGO Ç°Ìì 12:15
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×Note2 MIUI10 9.5.21 ²¨À¼°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img New MIX_MIUI 3 ÌìÇ° 060 MIX_MIUI 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|Pixel|°²×¿9.0|¹È¸èÔ­ÉúÓÅ»¯|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|»ðÁ¦... attach_img  ...23456 zyyccb 2018-12-8 611288 liuyao520830 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 [MIUI10-8.12.8] ÏÔÃëIOS|Ãë½ØÆÁ|Magisk|XPÊÖÊÆÖúÊÖ|ͼ±êÒþ²Ø 1208¸ümandfx attach_img mandfx 2018-12-8 7309 xiaoguiyelang 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUI 9¡¿Ð¡Ã×Note2 MIUI9¿ª·¢°æ8.1.4 ÈËÁ³½âËø+Xposed¿ª¹Ø+ÆƽâÖ÷Ìâ+ºÚÓò attach_img  ...2 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-7 18971 ºÇºÇÎÞÄÎ 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 Mokee-Oreo XP¿ò¼Ü »¶¿ì³Ô¼¦ ×ð¹óÌØȨ ÈýÖ¸½Øͼ ÍõÕß³©Íæ Äں˵÷½Ì Magisk attach_img New Kanganɳ 3 ÌìÇ° 152 liuyao520830 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 Mokee-7.1 Íæ»úXP ËøÆÁÅ©Àú »Ø¹é´¿¾» È«ÐÂÉè¼Æ ÍõÕ߸ßÄÜ ROOT ·ÉËÙÒýÇæ attach_img New Kanganɳ 4 ÌìÇ° 044 Kanganɳ 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 9.5.19 Xposed Ë«Öع¦ÄÜ ¹ý¶È¶¯»­ »úÐ͸ü¸Ä ʱÖÓ·ç¸ñ DPI ÉÁ¹âµÈ attach_img New Wans 4 ÌìÇ° 074 Wans 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 19 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ ¾«¼ò|¼«ËÙ|Ê¡µç|Á÷³© attach_img New ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 5 ÌìÇ° 055 ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 Lin-P ¶à²ÊÔ­Éú ºÚÓò »¶¿ì³Ô¼¦ ×ð¹óÌØȨ Äں˵÷½Ì Magisk οص÷½Ú attach_img New Kanganɳ 5 ÌìÇ° 264 liuyao520830 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|... attach_img New zyyccb 6 ÌìÇ° 484 ÈðÈðد 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 ¿ª·¢°æ 9.5.18 ÉÁ¹â֪ͨ Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» dpiµ÷½Ú ¶à¹¦ÄÜ attach_img New Super_LIN 6 ÌìÇ° 873 3037751579 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×Note2 MIUI10 9.5.18 ¿ª·¢°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img New MIX_MIUI 6 ÌìÇ° 181 3037751579 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 Lin-O ÊÖÊƶ¯»­ ÍêÃÀÒôЧ ºÚÓò È«ÐÂÉè¼Æ Xposed Äں˵÷½Ì Magisk attach_img New Kanganɳ 6 ÌìÇ° 151 2262918929 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 9.5.17¹ú¿ª°æ Ö÷ÌâPJ|Magisk|IOSÌØЧ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÏÂÀ­ÌìÆø|Ê¡µçÁ÷³© attach_img New bbk520 7 ÌìÇ° 050 bbk520 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|lineage-15.1|°²×¿8.1|9.05.17|¼«ËÙÁ÷³©|³¬¼¶VIP°æ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡... attach_img New zyyccb 7 ÌìÇ° 064 zyyccb 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|ħȤ81.0|°²×¿8.1|VIPÍâ·Å°æ|¹éÊôµØ|DDKÉèÖÃ|СÃ×ÊÖÊÆ|¼«Á¦ÍƼö attach_img zyyccb 2019-5-11 256 Spectredian 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 Lin-7.1 Íæ»úXP »ðÁ¦È«¿ª »Ø¹é´¿¾» È«ÐÂÉè¼Æ ÍõÕ߸ßÄÜ ROOT ·ÉËÙÒýÇæ attach_img New Kanganɳ 7 ÌìÇ° 056 Kanganɳ 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|MIUI10|9.05.12|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|ÆÁÄ»ÖúÊÖ|Ðü¸¡ÖúÊÖ|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img zyyccb 2019-5-16 784 ÓÆÔÕÓÆÔÕ007 2019-5-16 13:42
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 9.5.15¹ú¿ª¼«¼ò°æ Ö÷ÌâPJ|Magisk|IOSÌØЧ|¸ß¼¶µçÔ´|ÏÂÀ­ÌìÆø|Ê¡... attach_img bbk520 2019-5-16 064 bbk520 2019-5-16 09:06
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×Note2 MIUI10 9.5.16 Îȶ¨°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img MIX_MIUI 2019-5-16 093 MIX_MIUI 2019-5-16 01:47
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|PixelExperience|°²×¿9.0|¹È¸èÏà»ú|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|¸ß... attach_img zyyccb 2019-5-15 265 King-LRT 2019-5-15 23:35
[Ë¢»ú°ü] СÃ×note2 MIUI10 9.5.15 ÍêÃÀROOT Ö÷ÌâÆƽ⠺ÚÓò òñÉß ö¦Àö·ç¸ñ ¾«¼òÓÅ»¯ ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-5-15 283 ÓÆÔÕÓÆÔÕ007 2019-5-15 20:58
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Flyme6¡¿Ð¡Ã×Note2 Flyme6.7.12.29R ¹Ù·½MIUIµ×°ü+Ö÷ÌâÆƽâ+ºÚÓò+¸½¼ÓÉèÖà attach_img  ...23456..17 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-13 1937122 Ten0n 2019-5-15 16:32
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 DOT-7.1 Íæ»úXP »ðÁ¦È«¿ª »Ø¹é´¿¾» È«ÐÂÉè¼Æ ÍõÕ߸ßÄÜ ROOT ·ÉËÙÒýÇæ attach_img Kanganɳ 2019-5-13 295 kissìáGO 2019-5-13 11:44
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Noe2 MIUI10 9.5.10¹ú¿ª°æ ´¿¾»ÎÞÍƹã|Ö÷ÌâÆƽä|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÏÂÀ­ÌìÆø|ÊÊÁ¿¾«¼ò|ÍêÃÀÁ÷³© attach_img bbk520 2019-5-13 764 xiaoguiyelang 2019-5-13 09:38
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2|crDroidOS|°²×¿8.10|VIPÍâ·Å°æ|Ë¿»¬Á÷³©|ÍõÕ߸ßÖ¡| »¶¿ì³Ô¼¦|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img zyyccb 2019-5-13 052 zyyccb 2019-5-13 09:36
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×Note2 MIUI10 9.5.13 ²¨À¼°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img MIX_MIUI 2019-5-13 0105 MIX_MIUI 2019-5-13 00:34
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 crDroid-O ÊÖÊƶ¯»­ ÍêÃÀÒôЧ ºÚÓò È«ÐÂÉè¼Æ Xposed Äں˵÷½Ì Magisk attach_img Kanganɳ 2019-5-12 266 ÈðÈðد 2019-5-12 16:32
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 Cosmic8.1 ·ÉËÙÒýÇæ ÍêÃÀÒôЧ DPIµ÷½Ú ROOT ºÚÓò ΨÃÀ¶¨ÖÆ Xp Äں˵÷½Ì attach_img Kanganɳ 2019-5-11 193 2262918929 2019-5-11 23:40
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 ¿ª·¢°æ 9.5.11 ͨ»°ÉèÖà Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» dpiµ÷½Ú ¶à¹¦ÄÜ attach_img Super_LIN 2019-5-11 366 ÎÒÊÇÎÒ¶þ´ú 2019-5-11 22:37
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10¿ª·¢°æ 9.5.11 Ö÷ÌâÈÎÑ¡ ѸÀ×VIP Ãë½Øͼ ROOT ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà òñÉß. attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2019-5-11 796 766068887 2019-5-11 14:32
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×Note2 MIUI10 9.5.11 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|Magisk|Xposed|ºÚÓò²¹¶¡|»úÐÍÉèÖà attach_img MIX_MIUI 2019-5-11 383 wangfong520 2019-5-11 12:54
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 Os9.0 ¶à¹¦ÄÜ Prop±à¼­ ÖÇÄÜAI Magisk ºÚÓò ¶¥¼¶Ô­Éú ³©ÍæÍõÕß ±ùÏä attach_img Kanganɳ 2019-5-10 287 akjfsjkhfjksdhf 2019-5-10 22:27
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 9.5.10¹ú¿ª°æ Ö÷ÌâPJ|Magisk|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|²¹¶¡ºÚÓò|ÏÂÀ­ÌìÆø|ÊÊÁ¿¾«¼ò attach_img bbk520 2019-5-10 379 wangfong520 2019-5-10 16:12
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Note2 MIUI10 9 ²¨À¼¿ª·¢°æ ¾«¼ò|¼«ËÙ|Ê¡µç|Á÷³© attach_img ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2019-5-9 078 ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2019-5-9 14:43

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-5-24 04:47 , Processed in 0.897262 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网