ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊå½ðÁ¢GN5001sÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩ½ðÁ¢GN5001sÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬½ðÁ¢GN5001sÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  ½ðÁ¢GN5001sÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º598650649            ¢ÚȺ£º464158794            
  Òƶ¯ÊåÊå×ÛºÏÍæ»úȺ£º464158794 £¨²»ÏÞ»úÐÍ2ǧÈËȹ£©
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6566 M44 2010-12-13 7878913065655 2775041803 3 Ð¡Ê±Ç°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
½ðÁ¢GN5001sÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 注册自动送68体验金,2018注册送彩金白菜网,存28送58彩金不限制ip 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI19 ÄÚ´æÊÍ·Å ÍêÕûROOT »¤ÑÛģʽ Ô²½ÇÏÔʾ ÄÚ´æÊÍ·Å attach_img agree  ...23456..33 ºÉÌÁÔÂs 2018-8-21 38711863 qq289359184 ×òÌì 07:39
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¶ÈÍƼö¡¿½ðÁ¢ GN5001S Amigo3.1.20 ʱÉÐÌå¸Ð ¼ÑÆ·¾Þ×÷ ¼«ËÙ°æ attach_img  ...23456..18 Abel-L 2018-12-21 2153070 ±ð²Â¼É¡£¡£¡£¡£ ×òÌì 00:53
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢G5001S ÍêÃÀROOT ¹Ù·½ÎÞË𾫼ò ¼«ËÙÎȶ¨ È«¾ÖÃÀ»¯ Ê¡µçÁ÷³© ´¿¾»¾«Ñ¡ ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-6-10 9150 ²»ÄܸæËßÄã Ç°Ìì 02:10
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S ¹Ù·½ÓÅ»¯°ü ¶Å±ÈÒôЧ Ó¦Óö³½á ²à±ßÀ¸ ¸ß¼¶ÉèÖà 2018.2.13¸üРattach_img  ...23456..56 Ìý°ëµÄÇú 2018-2-13 66214691 lzp898lzp 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢G5001 ÍêÃÀROOT ¹Ù·½ÎÞË𾫼ò ¼«ËÙÎȶ¨ È«¾ÖÃÀ»¯ Ê¡µçÁ÷³© ´¿¾»¾«Ñ¡ ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-6-10 5107 921_j 2019-6-10 16:31
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢GN5001S ÏßË¢¾Èש°ü ÏßË¢°ü ¼òµ¥Ò׶® ͼÎÄ ½Ì³Ì attach_img ÁìÏÈ00ºó 2018-5-6 101246 bufuqidawo 2019-6-7 19:06
[Ë¢»ú°ü] GN5001s-AEX4.6 attach_img qq2657423893 2018-7-8 101110 ÀîÄþºÚÎäÊ¿ºÚ 2019-6-7 13:54
[ÇóÖú] 5001sÆÁÄ»µ¹Á¢ÁË ÐÂÈËÌû ÀîÄþºÚÎäÊ¿ºÚ 2019-6-7 069 ÀîÄþºÚÎäÊ¿ºÚ 2019-6-7 11:03
[ÇóÖú] ½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s-Ï£Íû´óÉñ×ömiui10 Òѻظ´ attach_img  ...2 aa1824896472 2019-5-11 12287 aa478849121 2019-6-6 11:40
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Ôªµ©Ìؼ­¡¿½ðÁ¢GN5001S Amigoµä²Ø°æ Éî¶ÈÁã¹ã¸æ ¶À¼ÒROOT Ê¡µç½ø³Ì ·ÉËÙ ÌرðÍƼö attach_img  ...23456..19 ½ã½ãaa 2019-1-1 2172178 shyhhp 2019-5-30 19:05
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s»¶Ó­¼ÓÈë½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s¿¨Ë¢°üȺ£¬ÈºÁĺÅÂ룺192878921 attach_img aa1824896472 2019-5-18 7181 aa1824896472 2019-5-28 13:58
[Èí¼þ] Ãâ·Ñ·ÖÏí¸÷ÖÖÓÅÖÊApp ÐÂÈËÌû 2715407215 2019-5-24 084 2715407215 2019-5-24 10:12
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S ÒÆÖ²¾«·Âoppo_r9 attach_img  ...23 1569853482q 2019-5-8 27461 Doraemon1234 2019-5-21 13:11
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S »ùÓÚ¹Ù·½ ÇåÐÂÃÀ»¯ ¼«Ö¾«¼ò ΨÃÀÁ÷³© ÃÀ»¯°æ attach_img  ...23456..51 ÌðÐÄСÍè×Ó 2017-7-28 60315549 hshd2015 2019-5-21 09:54
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s»¶Ó­¼ÓÈë½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s¿¨Ë¢°üȺ£¬ÈºÁĺÅÂ룺192878921 attach_img aa1824896472 2019-5-18 088 aa1824896472 2019-5-18 18:42
[Ë¢»ú°ü] RR-N-v5.8.3-GN5001s attach_img qq2657423893 2017-1-21 81485 abc96835377 2019-5-17 21:54
[ÇóÖú] ÇóÎíÂþ¸ç¸ç³ö¸ö°²×¿7.0µÄ°ü£¡ Òѻظ´ ľÐà111 2017-3-30 2676 abc96835377 2019-5-16 19:11
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI9 7.12.7 ÈËÁ³ÏÔÃë|IOS|ÊÖÊÆ°´¼ü¶¯×÷µÈN¶à¹¦ÄÜ attach_img  ...23456..15 £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-2 1786711 wzm001 2019-5-15 22:25
[ÌÖÂÛ] ÔÙÀ´ËµËµÕâ¸öϹƷÅÆÊÖ»ú½ðÁ¢ 13994094701 2017-3-1 5852 abc96835377 2019-5-15 18:33
[ÇóÖú] ÇóÃԳǴó´ó³ö¸ö4.4µÄ°ü¡£ Òѻظ´ Å®¿ìÀÖÂÃ; 2017-11-9 1338 abc96835377 2019-5-15 18:31
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Ô­Éú°²×¿7.1.1¡¿½ðÁ¢GN5001S¡¸Õýʽ°æ¡¹ attach_img  ...23456..106 ľÐà111 2017-5-1 127119938 zydmyhz 2019-5-13 23:40
[Ë¢»ú°ü] GN5001S-COLOROS 3.0 attach_img  ...23456..109 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-3-28 129710527 448097030 2019-5-4 21:24
[ÇóÖú] ½ðÁ¢GN5001¿ÉÒÔË¢miuiϵͳÂð ËÉËÉ891212 2019-4-15 0204 ËÉËÉ891212 2019-4-15 00:40
[Ë¢»ú°ü] GN5001S||Flyme7.8.7.24betaÈ«Íøͨ°æ||ÈýÍø4G attach_img  ...23456..22 £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-8 2557548 npnp 2019-4-9 13:45
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_¾«·ÂIOS9.3µÚ¶þ°æ_ÐÞ¸´·Ö±æÂÊ°´¼üʧÁéÄÚÍâ´æ´¢µÈBUG attach_img  ...234 £¯£Îo£®¥Ý 2018-7-31 413021 ergret 2019-4-9 13:34
[ÌÖÂÛ] Õâ¸ö»úÐÍ×îÁ÷³©µÄºÃÏñ¾ÍÊÇcoloros3.0ÁË ÐÂÈËÌû Doraemon1234 2018-9-17 5837 aa1824896472 2019-4-7 22:40
[ÌÖÂÛ] ÎíÂþÃԳǹ§ºò´ó¼ÒÀ´ÕâÀïÌÖÂÛ  ...234 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-10-25 462537 aa1824896472 2019-4-7 22:40
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S °²×¿amigoOS3.1.16 ¹Ù·½¾«¼ò RootÓÅ»¯°æ attach_img  ...23456..35 qwer1990930 2017-3-5 4116252 245917651 2019-4-5 19:07
[Ë¢»ú°ü] CAPPU£¨¿¨²¼Ææŵ£©--GN5001S attach_img agree  ...23 ÎíÂþÃÔ³Ç 2019-1-10 33715 lzp898lzp 2019-4-2 11:33
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-GN5001S_MIUI8¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..156 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-20 186319000 99254 2019-4-1 14:12
[Ë¢»ú°ü] ½ð¸ÕÈ«Íøͨ×îпª·¢°æMIUI9-8.4.26 attach_img  ...23456..18 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-9-2 2095772 npnp 2019-3-11 15:35
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢½ð¸ÖGN5001SÈ«Íøͨ°æÒÆÖ²Ô­Éúϵͳ£¨Ö§³ÖÈ«ÍøͨÐźţ© attach_img  ...23456..12 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-9-16 1434717 MING1234 2019-3-7 10:24
[ÇóÖú] Ë¢ÁË÷È×åµÄFlyme7ϵͳ£¬Òƶ¯Êý¾Ý´ò²»¿ª£¬µã»÷û·´Ó¦ Òѻظ´ yc126225 2019-2-24 1188 704496990 2019-2-25 11:13
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI9¿ª·¢8.4.19 ¿ìÈçÉÁµç Ö÷ÌâÆƽ⠼òÔ¼ÃÀ»¯ ³¬Ê¡µç°æ ÓÅ»¯Á÷³© attach_img  ...23456..57 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-4-26 67414372 3059976795 2019-2-19 12:36
[ÇóÖú] £¤Çó´óÀÐÃÇÖÆ×÷¸ö5001µÄmiui°ü¡£·Ç5001s Òѻظ´ ¸ñʽ»¯¡£±¯ÉË 2019-1-21 1179 ÎíÂþÃÔ³Ç 2019-2-12 19:54
[½Ì³Ì] GN5001S||TWRP3.1¿¨Ë¢°ü attach_img £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-8 31289 jjjjsp 2019-2-7 07:20
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-½ðÁ¢GN5001S-CM12.1¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..73 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-22 87312420 infodreams 2019-1-13 00:51
[Ë¢»ú°ü] Çó´óÀÐÃÇÖÆ×÷¸ö5001µÄmiui°ü¡£·Ç5001s ÐÂÈËÌû ºÎÐë×í 2018-12-22 1215 ÎíÂþÃÔ³Ç 2019-1-10 13:32
[ÎÊÌâ·´À¡] ½ðÁ¢GN5001S MIUI19 ʹÓ÷´À¡ bankpp 2018-10-22 6801 Idol_L 2019-1-6 02:11
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢½ð¸ÖGN5001S_ROOTС°×½Ì³Ì£¬¸½¹¤¾ß attach_img a7728789 2016-11-18 104996 º«ºÆÓî 2018-12-2 18:40
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢½ð¸ÕÏßË¢¾ÈºÚש½Ì³Ì attach_img £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-2 4873 1157457050 2018-11-10 15:56
[ÇóÖú] Òƶ¯ÊåÊåÒÔÇ°ÓÐÕ˺ÅÃÜÂëÍüÁË£¬Ôõô°ì£¬¶øÇÒÏÖÔÚ»¹²»¿ÉÒÔ×¢²á Ò¶Áø¾ý 2018-11-3 0274 Ò¶Áø¾ý 2018-11-3 14:32
[ÇóÖú] GN5001SºÍGN5001LÓÐʲôÇø±ð£¬Ë¢»ú°üͨÓÃÂ𣿿ÉÒÔrootÂ𣿠Òѻظ´ ÐìÐìÐìÐìÏÈÉ­ 2018-10-24 1373 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-10-27 10:53
[ÇóÖú] Ë¢Íê»ú ÊÖ»ú¿¨Óò»ÁË ÐÂÈËÌû лªÖ®¼Ò 2018-10-25 0248 лªÖ®¼Ò 2018-10-25 09:25
[Ë¢»ú°ü] GN5001S MIUI9 9.5ÈËÁ³½âËø ¶À¼ÒºËÐĶ¨Òå ÄÚÖÃжÔØ xposed attach_img  ...23456..19 £¯£Îo£®¥Ý 2018-6-24 2239378 sabresun 2018-10-20 11:47

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-6-20 13:00 , Processed in 6.341638 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网