ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: aasqaasq
   Òƶ¯ÊåÊåÀÖÊÓ¿áÅÉCool1 DualÊÖ»úÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬ÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳
cool1Éú̬ÊÖ»ú²ÎÊý£º¸ßͨ652¡¢5.5Ó¢´ç1080P¡¢3GB/4GBÔË´æ¡¢32GB/64GBÄڴ桢ǰÖÃ500Íò+Ë«1300ÍòÏñËØÉãÏñÍ·¡¢ÀÖÊÓEUIϵͳ¡¢4060mAh¡¢1099Ôª/1499Ôª/1699Ôª
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6529 M44 2010-12-13 7834412304527 280480871 ×òÌì 23:58
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2889102 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] cool1ÊÖ»úÈƹýBLËøÇ¿Ë¢µÚÈý·½TWRP RecoveryºÍÍêÃÀROOTµÄ·½·¨ attach_img  ...23456..393 xiaoyuchen 2016-9-21 4706132748 157473954 1 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [¹Ù·½¹Ì¼þ] cool1 dual£¨C106£©¹Ù·½Ô­°æÏßË¢°ü(ÒѾ­ÌáÈ¡ËùÓÐÎļþ)  ...23456..195 aasqaasq 2016-8-28 233165409 dfdsfhnjgtj 20 Ð¡Ê±Ç°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 注册自动送68体验金,2018注册送彩金白菜网,存28送58彩金不限制ip 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 MIUI10.1.1.0Îȶ¨°æ ÈËÁ³½âËø ºÚÓò xposed ¶Å±È Ö÷ÌâÆƽâ supersu ´¿¾» attach_img agree  ...23456..9 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-11-13 1051578 qq1286804712 °ëСʱǰ
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 È«Íø×î¼Ñ MIUI10.1.1.0 ÈËÁ³ºìÍâ ·ÉËÙÉÁµç V2°æ attach_img  ...23456..13 د×Ïá°ìá 2018-11-1 1472410 qq1286804712 °ëСʱǰ
[ÇóÖú] juiÔõô½øÈë·ÖÆÁģʽÄØ£¿ New Ó­·çãåÓê 10 Ð¡Ê±Ç° 034 Ó­·çãåÓê 10 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] HAVoc OS 8.1 attach_img  ...23 °¥ÔµÀ´Èç´Ë 2018-12-8 29562 cvtlms ×òÌì 15:23
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..16 super12 2018-7-29 1918445 À¶É«·ãÒ¶AC Ç°Ìì 14:02
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 ¼òԼʵÓà Á÷³© Ê¡µç supersuÊÚȨ Çåзç¸ñ ¼«ÖÂÓÅ»¯ ·Ç·²ÌåÑé attach_img  ...23456..8 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-6-14 952906 À¶É«·ãÒ¶AC Ç°Ìì 13:58
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S|È¥³ý¹ã¸æ|»ðÁ¦È«¿ª|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23 super12 2018-12-3 27421 e86198 Ç°Ìì 13:57
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S ¹Ù·½¾«Æ· Éî¶È¾«¼ò ·ÉËÙÁ÷³© ÍêÃÀROOT Îȶ¨³¬Ç¿ attach_img agree  ...23456..72 ©ÊÕ12 2018-2-7 86122483 À¶É«·ãÒ¶AC Ç°Ìì 13:53
[½Ì³Ì] ¶¦¶¦´óÃûµÄRROS£¨Resurrection Remix5.8.5£©ÒѾ­ÒÆÖ²µ½C106£¬²»¿´ºó»Ú attach_img  ...234 xudongqing 2018-11-19 371182 mrlgs Ç°Ìì 09:21
[ÆäËû] [Jie]¹ØÓÚ½øȺ͵°üµÄ¡£Çë¿´ 13680482241 2018-3-5 5980 ½«·ÛÂÞ 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23456..21 zyyccb 2018-9-23 2427851 brooker6688 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 Ó¡¶È°æ018s Ö§³ÖµçÐÅ¿¨ ÍêÃÀroot ¼«Ö¾«¼ò Éî¶ÈÓÅ»¯ Á÷³©Îȶ¨Ê¡µç ÍƼöË¢»ú attach_img  ...23456..28 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-4-20 33314332 laosiji2008 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ´¿¾»¶øÉú Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..14 ©ÊÕ12 2018-8-22 1648198 weiamao 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÍêÃÀÆƽâ°Ù¶ÈÔÆÏÂÔØÏÞËÙµÄÎÊÌ⣡ÊÖ»úÏÂÔØROMµÄÓû§±Ø¿´...BYС½Ü heatlevel  ...23456..38 ¤Ò¤ÅС½Ü 2017-1-6 45019647 ½«·ÛÂÞ 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Ø­¹Ù·½¾Èשح ¿áÅÉCool1 Dual C106 ¹Ù·½QFIL ºÚשÐÞ¸´ ¹Ì¼þ attach_img agree  ...234 د×Ïá°ìá 2018-11-24 36516 jy12530 5 ÌìÇ°
[ÆÀ²â] HavocOS °²×¿8.1£¨COOL1DUAL C106-9£©Ê¹ÓÃС½á ÐÂÈËÌû attach_img  ...2345 xudongqing 2018-9-18 536803 dl4206 6 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] C106Ô­ÉúAOSP_6.0.1_Cool1_CN-EN-RU_4pda_20180320£¨´¿¾»µÄ¹ý·ÖÁË£© attach_img  ...2 xudongqing 2018-11-3 15989 ½«·ÛÂÞ 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 ¹Ù·½¾«Æ·026°æ ÍêÃÀROOT ¾«¼òÓÅ»¯ ΨÃÀ¶¨ÖÆ ¶àÏîÌØÉ« ÍêÃÀÌåÑé ×ÔÓðæ attach_img  ...23456..12 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-10 1368352 g3g9 2018-12-11 18:39
[ÌÖÂÛ] ÖÕÓÚÖªµÀ¿áÅÉCOOL1´ý»úÒ»ÍíÈ¥µç15%µÄÔ­ÒòÁË£¬ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..15 lgh0156 2017-4-12 17921145 KANUOTU 2018-12-10 15:02
[½Ì³Ì] µÚÈý·½jui»ØÍËeuiʧ°Ü¾Èש¾­Ñé ÐÂÈËÌû 5201314ljy 2018-1-24 112682 wuxuwei0728 2018-12-9 13:35
[ÇóÖú] c106-9µÄÔ­Éú°üË¢ÁËÎÞ·¨¿ª»úÔõô°ì ÄϹ¬ÔË¿­ 2018-12-8 067 ÄϹ¬ÔË¿­ 2018-12-8 21:38
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì ½â¾ö ¶¨ÆÁ ºÚÆÁµÈ º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...23456..14 Сү·¶¶ù 2018-6-14 1598323 fire846 2018-12-7 22:52
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ¹Ù·½026S ·ÉËÙ¼ò½à ROOTȨÏÞ ³¬Ç¿´ý»ú È«¾ÖÃÀ»¯ Ç¿ÁÒÍƼö×îп¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..52 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-3-24 61317025 18855893881 2018-12-7 19:10
[ÇóÖú] c107-9¿ÉÒÔË¢c106µÄMIUI°üÂð ÐÂÈËÌû ETHER21 2018-12-5 076 ETHER21 2018-12-5 15:09
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.8-017S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..25 ©ÊÕ12 2018-2-7 28914073 d1358997569 2018-12-5 14:20
[½Ì³Ì] ·ÖÏí£¡£¡³¬¼òµ¥£¬5ÃëÌæ»»reË¢µÚÈý·½°ü£¡£¡ attach_img agree  ...23456 349605387 2017-8-13 6718716 cocacoca 2018-12-4 22:31
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106-7ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-3 1155 lhwlaile 2018-12-3 12:41
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106-8ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-3 0136 Сү·¶¶ù 2018-12-3 12:38
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106-6ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-3 079 Сү·¶¶ù 2018-12-3 12:25
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-3 095 Сү·¶¶ù 2018-12-3 12:23
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S ÍêÃÀ¾«¼ò ¼«ÖÂÓÅ»¯ È«Ï¢¶Å±È supersuȨÏÞ Ê¡µçÎȶ¨ Á÷³© ¼±ËÙÌåÑé attach_img  ...23456 call_meؼСؼҶ 2018-8-17 684212 d1358997569 2018-12-3 11:20
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106-9ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-3 1152 each8u8 2018-12-3 00:13
[ÇóÖú] ÇóÖúÈçºÎÐÞ¸Äcool1¿ª»úµÚÒ»ÆÁ ÐÂÈËÌû ȼÉÕµÄÍβ¿ 2018-12-1 076 ȼÉÕµÄÍβ¿ 2018-12-1 21:28
[Ë¢»ú°ü] [¶À¼Ò]¿áÅÉCool1/1C MIUI9 8.1.26¸üРºÚÓò ÈËÁ³½âËø GayÉèÖà attach_img  ...23456..28 ÎÒ°®¼¡Èâ 2018-1-26 3359110 ºÃ¼ÒÏç 2018-11-30 21:40
[ÇóÖú] ¿ª»ú»­ÃæÎÞÏÞÑ­»·£¬ÄܽøeuiµÄ¹Ù·½rec¡£Ôõô°ì£¿Çó´óÀаïÎÒһϠÒѻظ´ as1350618502 2018-11-28 1104 nnrtkj 2018-11-29 22:38
[Ë¢»ú°ü] ¡¾C106/7¡¿COOL dual AOSP 6.0.1|Ô­Éú6.0|Ö¸ÎÆ¿ÉÓÃ|XPOSED Á÷³©Îȶ¨|.... ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..13 ´º·çÄÏÒÀ 2017-4-22 14722879 137788195 2018-11-28 03:07
[ÇóÖú] ÀÖÊÓcool1ÎÞ·¨¿ª»ú Òѻظ´ yanfeng162 2018-11-25 6168 ËéÐÄʯËæÐÄËùÓû 2018-11-27 13:07
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉcool1dual/1cÔ­Éú°²×¿6 attach_img  ...23456..10 ¹Â¶ÀÇó°Ü666 2018-1-25 1119968 45156165 2018-11-26 18:04
[ÇóÖú] ´«ËµÖеĿáÓÑÂÛ̳Òѹرգ¬Çë½Ì´óÉñ£¬C106-9´Óeui(°²×¿6.0)Éý¼¶µ½JUI(°²×¿7.1£©£¿ Òѻظ´ attachment  ...23 ÎÒ³ÔÍÁ¶¹ 2017-9-24 2619563 redspread 2018-11-26 15:01
[ÇóÖú] c106-9ûÓÐblËø°É,²»rootÄÜË¢µÚÈý·½Âð Òѻظ´ as1350618502 2018-11-25 4169 as1350618502 2018-11-26 10:40
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 MIUI10 8.8.24 Õðº³À´Ï® ¼«ËÙÉÁµç ¿ì³äºìÍâ Ö÷ÌⱬÆÆ Á÷³©ÈçË¿ Ê×°æ attach_img  ...23456..23 د×Ïá°ìá 2018-8-24 27410729 ³Â·ç×Ó 2018-11-25 20:53
[ÇóÖú] ¡¾Óг¥¡¿¿áÅÉcool1 dual C106 ºÚש Ö»Äܽø9008 ÓдóÉñ°ïæ½â¾öÏÂÂð ¡¾... Òѻظ´  ...2 hk353901705 2018-6-9 181907 meishian 2018-11-25 16:01
[Ë¢»ú°ü] cool1 eui5.8 17s¾Èש°ü ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..44 zhangyang87224 2017-10-14 5278417 ÓîÖ®ÔÏÂÉ 2018-11-23 01:45

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-19 21:29 , Processed in 0.776943 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网