ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×Max3ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 17|Ö÷Ìâ: 485

°æÖ÷: ¹ÛÄî
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6517 M44 2010-12-13 7819612092124 lexgwe 2 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2680983 ¼«ËÙÐdz½ 2018-8-13 10:30
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3813 binbinshe 2015-2-15 457515156357 1606213468 5 Ð¡Ê±Ç°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.9.16 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç  ...2 1844855803 7 ÌìÇ° 12175 1598807340 1 Ð¡Ê±Ç°
[ÌÖÂÛ] Èç¹ûmax3ÊÇ660Îҿ϶¨»áÂò635¾ÍËãÁË¡£ New dt1030 2 Ð¡Ê±Ç° 07 dt1030 2 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MAX3 MIUI10 10.0.1.0Îȶ¨°æ ÆƽâÖ÷Ìâ|Ãæ¾ß|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|²¼¾ÖÇл»|Îȶ¨Á÷³© attach_img New bbk520 12 Ð¡Ê±Ç° 260 À´Àлõ 2 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×Max3 MIUI10 8.10.23 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁ... attach_img New 1844855803 7 Ð¡Ê±Ç° 135 1598807340 2 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.10.14 Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³ òñÉß ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¶àÏîÐÞ¸´ µä²ØÊ¡µç attach_img agree  ...234 ½ã½ãaa 2018-10-14 431131 AiHua_888 3 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3²¨À¼°æ MIUI10 8.10.23 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú New Super-lin 4 Ð¡Ê±Ç° 023 Super-lin 4 Ð¡Ê±Ç°
[ÌÖÂÛ] ÏëÆÁ´óÓÖÄÜ´òµç»°¾ÍÂòmax3£¬Æ½°å²»ÄÜ´òµç»°µÄ New ¿×Çïµû 6 Ð¡Ê±Ç° 021 ¿×Çïµû 6 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]Max3.Ö÷ÌâÆƽâ.AI¼Ó³Ö.ÈËÁ³Ê¶±ð.òñÉßÒôЧ.DPIµ÷½Ú.È¥³ý¹ã¸æ.ÍõÕßÓÅ»¯.ÒÑRoot attach_img New ¾²Ïã 7 Ð¡Ê±Ç° 255 ¾²Ïã 7 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.10.19¹úÄÚ¿ª·¢°æ ÆƽâÖ÷Ìâ|Ãæ¾ß|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|ѤÀöÌØЧ attach_img  ...2 New bbk520 4 ÌìÇ° 18438 Ë£ÎÞÀµµÄÖí 11 Ð¡Ê±Ç°
[ÇóÖú] xposed¿ò¼Ü 8.1 Òѻظ´ New zyszhy ×òÌì 12:02 3117 zyszhy ×òÌì 20:47
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×Max3/MIUI10/8.10.17/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö... attach_img New °ËÒ»°Ë 6 ÌìÇ° 5180 nathenj ×òÌì 20:25
[½Ì³Ì] СÃ×MAX3·À»Ø¹öÈý·½Recovery 18.08.25£¡ digest heatlevel  ...23456..19 cnxinbo 2018-8-24 2218946 mjy2099 ×òÌì 16:13
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]Max3.miui10(10.17)¹úÄÚ¿ª·¢.Ö÷ÌâÆƽâ.AI¼Ó³Ö.ÈËÁ³Ê¶±ð.root attach_img New ¾²Ïã 6 ÌìÇ° 8159 AiHua_888 ×òÌì 12:24
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MAX3 MIUI10 8.10.22²¨À¼¿ª·¢°æ Ãâ·ÑÖ÷Ìâ|Ãæ¾ß|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|ѤÀöÌØЧ attach_img New bbk520 ×òÌì 10:28 071 bbk520 ×òÌì 10:28
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3¿ª·¢°æ MIUI10 8.10.21 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img New Super-lin Ç°Ìì 12:14 0109 Super-lin Ç°Ìì 12:14
[ÌÖÂÛ] СÃ×8Çà´º°æºÍСÃ×Max3 Ë­µÄÐÔ¼Û±È¸ß New yixiangmei 3 ÌìÇ° 1111 ùùÎÒÅ®Éñؼ 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.10.12¹úÄÚ¿ª·¢°æ ÆƽâÖ÷Ìâ|Magisk|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|Á÷³©Ê¡µç attach_img  ...2 bbk520 2018-10-12 16617 bbk520 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Ã×MAX3 MIUI10 8.10.18 IOS²¼¾Ö Ë«Öع¦ÄÜ ¹ý¶È¶¯»­ »úÐ͸ü¸Ä ʱÖÓ·ç¸ñ DPI ÉÁ¹âµÈ attach_img New Wans 5 ÌìÇ° 8190 mjy2099 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3/miui10²¨À¼¿ª·¢°æ/Ö÷ÌâÆƽâ/AI¼Ó³Ö/ÍêÕûRoot/ÈËÁ³Ê¶±ð/²¼¾ÖDPI/È¥³ý¹ã¸æ attach_img New Ïû»ê87 5 ÌìÇ° 3157 Ïû»ê87 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.10.15²¨À¼¿ª·¢°æ Ãâ·ÑÖ÷Ìâ|Ãæ¾ß|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|²¼¾ÖÇл»|Á÷³©ÎÞ...  ...2 bbk520 2018-10-15 13314 NIUBA 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Wakeup_max3_V10_8.10.1ÖÐ˹¹úÇì°æ-Magisk-ÈËÁ³-¶¯»­Áбí-¶à¹¦ÄÜÉèÖÃ-ºÚÓò attach_img 0756tang 2018-10-4 7462 ¿¨‰ô 6 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] ÎÒÂòmax3֮ǰ¾ÍÒ»¸öÒªÇó¿Û¿Û΢ÐÅä¯ÀÀÆ÷ÁÁÆÁ15Сʱ fxz3559 2018-10-7 187 ¿¨‰ô 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.9.27 ²¨À¼ ²¹¶¡ºÚÓò|AI¼Ó³Ö|Ö÷ÌâX|ÄÚÖô¿¾»|Ô¤¼ÓÔØ|ÄÚ´æ¿ØÖÆ attach_img ÃÀ¹ú¶Ó³¤110 2018-9-27 8267 ¿¨‰ô 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.10.1²¨À¼¿ª·¢°æ ÎÞ¹ã¸æ|Ãæ¾ß|init.d|ºÚÓò|Ö÷ÌâÃâ·Ñ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÊÊ... attach_img bbk520 2018-10-1 8349 ¿¨‰ô 6 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] СÃ×note5ºÍmax3Äĸö¸ü¾ßÐԼ۱Ȱ¡ ln4024 2018-9-30 174 ¿¨‰ô 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.9.29 ²¨À¼°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç attach_img 1844855803 2018-9-29 1240 ¿¨‰ô 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MAX3 MIUI10 8.10.17Òâ´óÀû¿ª·¢°æ Ãâ·ÑÖ÷Ìâ|Ãæ¾ß|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|²¼¾ÖÇл»|ÎÞ¹ã¸æ attach_img New bbk520 6 ÌìÇ° 0143 bbk520 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3²¨À¼°æ MIUI10 8.10.16 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img Super-lin 7 ÌìÇ° 191 jzhbeyond 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10²¨À¼ 8.10.10 ÖÇÄÜÒýÇæ-Ö÷ÌâXX-ºÚÓò-·ÉËÙÄÚºË-̧ÊÖ»½ÐÑ attach_img ±ðÍýÏëÅÝÎÒ 2018-10-10 11348 leifb 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3¿ª·¢°æ MIUI10 8.10.14 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img Super_LIN 2018-10-15 1105 kwokgjh 2018-10-15 15:23
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×Max3/MIUI10/8.10.15/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö... attach_img °ËÒ»°Ë 2018-10-15 3151 dike5126 2018-10-15 14:44
[ÆÀ²â] СÃ×max3,ÖضÈÊÖ»úʹÓû¼Õߵĸ£Òô! attach_img wss724000 2018-10-15 0137 wss724000 2018-10-15 14:26
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]Max3.miui10(10.11)²¨À¼¿ª·¢.Ö÷ÌâÆƽâ.AI¼Ó³Ö.È¥³ý¹ã¸æ.ÈËÁ³Ê¶±ð.²¼¾ÖÇл».root attach_img ¾²Ïã 2018-10-14 2140 ¾²Ïã 2018-10-14 16:55
[Ë¢»ú°ü] MIUI10.390-Ö÷ÌâÆƽâ-DPIÇл»-¸ß¼¶¹¤¾ß.18.10.12 cnxinbo 2018-10-13 4140 juk18007961137 2018-10-13 18:30
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×Max3/MIUI10/8.9.24/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö... attach_img  ...2 °ËÒ»°Ë 2018-9-24 14822 Õ¨ÁÑ 2018-10-13 17:19
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×] MI.Max3 miui 10 ¿ª·¢°æ.Ö÷ÌâÆƽâ.xposed¿ò¼Ü.¹Ù·½É̵ê.root attach_img  ...2 ¾²Ïã 2018-9-24 141526 1174058521 2018-10-13 09:02
[½Ì³Ì] ¡¾Ç¿ÁÒÍƼö¡¿Ë¢ÁËÄÇô¶à¹Ì¼þ£¬»¹ÊÇÕâ¸ö´óÉñµÄµÄºÃÓã¡»¹Óв»»áÓõģ¬ÎÒдºÃ½Ì³ÌµÈ.. attach_img todffff 2018-9-29 5511 dellia 2018-10-11 20:13
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.10.5¹úÄÚ¿ª·¢°æ ÆƽâÖ÷Ìâ|Magisk|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|Á÷³©Ê¡µç attach_img  ...2 bbk520 2018-10-5 211091 bbk520 2018-10-11 10:54
[Ë¢»ú°ü] Wakeup_mi max3_V10_8.10.9ÖÐ˹¿ª·¢°æ-Magisk-ÈËÁ³-¹È¸è·þÎñ¹È¸èÏà»ú-¶¯»­Áбí-¶à... attach_img 0756tang 2018-10-10 8372 ·â½¨»ª 2018-10-11 10:15
[ÌÖÂÛ] max3 6GÔËÐÐÄÚ´æ°æ±¾ ¿ª»úºó»¹ÄÜʣ϶àÉÙÄÚ´æ°¡ ÕÂÎıó 2018-10-7 1149 go223333 2018-10-8 11:53
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 V10.0 ÃÀ»¯°æ Magisk¿ò¼Ü-AIÏà»ú-¸ß¼¶ÉèÖÃ-ºÚÓò-¼«ÖÂÊ¡µçģʽ attach_img  ...234 ãåСϲ 2018-9-29 402533 ÷ë1234 2018-10-8 09:02
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.9.23 ¹úÄÚ Èý´óÆƽâ Ö÷ÌâXX ºËÐÄÈ«¿ª ±ØË¢¾«Æ· ¿ì¹ýÉÁµç attach_img sb189 2018-9-23 4353 sliar 2018-10-7 21:12
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3 MIUI10 8.10.3Òâ´óÀû¿ª·¢°æ ¹úÄÚÖ÷Ìâ|ÎÞ¹ã¸æ|Ãæ¾ß|XP|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|Á÷³© bbk520 2018-10-3 10373 1980088298 2018-10-5 18:48
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max3/miui10¹úÄÚ¿ª·¢°æ/Ö÷ÌâÆƽâ/AI¼Ó³Ö/ÍêÕûRoot/³¤ÆÚʹÓà attach_img Ïû»ê87 2018-10-4 4342 137446398 2018-10-5 10:21
[ÌÖÂÛ] Ã×Max3¿ª»ú¿¨Ã× 1003182391 2018-10-4 2206 1003182391 2018-10-4 12:18

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-10-23 23:44 , Processed in 0.272912 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网